Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geacht lid van de Vereniging Ondernemend Bergen,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke wordt
gehouden op dinsdag 10 februari 2015 bij Het Hof (1e verdieping) te Bergen.

19.15 uur Inloop

19.30 uur Aanvang vergadering

We behandelen de begroting 2015 en het programma. Tevens komt de wijkagent langs. En uiteraard is er tijd om gezellig mt elkaar te praten.

Mocht u verhinderd zijn dan stellen wij een afmelding op prijs via info@vobergen.nl

Graag tot 10 februari.

namens het gehele bestuur

Inge Koorn