Missie

Vereniging Ondernemend Bergen heeft zich ten doel gesteld om het ondernemersklimaat in de gemeente Bergen te verbeteren, de ondernemers te vertegenwoordigen bij relevante marktpartijen en individuele ondernemers bij te staan in het proces van het ondernemen.

Visie

Vereniging Ondernemend Bergen wil de verbindende factor vormen tussen ondernemers in Bergen onderling en tussen marktpartijen. Hiertoe organiseert en ondersteunt de Vereniging evenementen, cursussen en bijeenkomsten die bijdragen aan een positieve en maatschappelijke beeldvorming van Bergen en haar ondernemers.