Geacht lid,

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen.

Het bestuur van de VOB heeft alle sponsorovereenkomsten beëindigt of ingetrokken. Alle betrokken instanties zijn hierover ingelicht. In plaats daarvan houden we een noodfonds aan voor leden die in financiële nood (dreigen te) komen door de noodzakelijke maatregelen rondom de beperking van de verspreiding van het Coronavirus.

De toewijzing zal per aanvraag worden beoordeeld door het bestuur. Onnodig te zeggen dat de nood erg hoog moet zijn en alle andere ondersteuningsmaatregelen moeten zijn benut.

We realiseren ons dat we dit zonder ALV beslissen en daarmee een aansprakelijheidsrisico lopen. We rekenen echter op uw begrip en steun. Een mooi voorbeeld hoe Bergense ondernemers collega-ondernemers helpen.

De ALV, die normaal in April gehouden wordt is om voor de hand liggende redenen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

We doen ons best om te helpen,

Voorzitter VOB

Tom Pedroli