Windmolenpark op Zee

Er wordt besloten om een standpunt in te nemen tegen de ontwikkeling van deze windparken. Standpunt VOB: wij zijn voor schone energie en juichen ieder initiatief toe dat tot doel heeft om schone energie op te wekken. Wij vinden dat dit in balans met de omgeving moet gebeuren of het nu om windmolens gaat, om zonne-energie of andere vormen van milieuvriendelijke energie opwekking.

Wij zijn van mening dat het plan voor de plaatsing van 700 windmolens binnen de 12 mijlzone (ongeveer 22 kilometer) een onevenredige aanslag op het uitzicht heeft en van invloed zal zijn op de strandbeleving van bewoners en bezoekers. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot een afname van het aantal strandbezoekers wat op zijn beurt weer slecht is voor de economie van Bergen.

We pleiten daarom voor het plan “IJmuiden ver” waarbij de windmolens primair ca. 60 km voor de Noord-Hollandse kust worden gebouwd. Deze locatie is opgenomen in de Routekaart voor windenergie op zee van de regering.

Wij vragen u om ook op eigen titel de petitie te tekenen die voor dit doel is aangemaakt. Namens de VOB heeft de Voorzitter dit ook gedaan